PIA GEORG JENSEN

SPECIALLÆGE I KIRURGI OG
KIRURGISK GASTROENTEROLOGI

Er primært uddannnet på Glostrup amtssygehus, Hvidovre hospital,
Rigshospitalet samt Roskilde amtssygehus som 1. reservelæge.

Speciallæge i kirurgi 1991.

Speciallæge i kirurgisk gastroenterologi 1997.

Overlæge Kirurgisk afdeling Roskilde 1998-2006, de sidste
3 år som speciale ansvarlig for endoskopi og laparoskopi efter
sammenlægning med Køge sygehus.

Praktiserende speciallæge fra 2006, fra august 2009 i egen klinik – Brøndby Kirurgisk Klinik

Forfatter til videnskabelige artikler i danske og udenlandske tidsskrifter.
Foredrag på internationale kongresser i kirurgi og gastrointestinale lidelser.

UDDANNELSE

Uddannet læge i 1980 ved Københavns universitet

Ph.d i 1989 ved Københavns universitet med afhandling om Udvikling af kræft i tyktarm og endetarm efter fjernelse af godartede polypper

MEDLEM AF

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Dansk Kirurgisk Selskab
  • Dansk Gastroenterologisk Selskab
  • Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi