KLINIKKEN

KLINIKKENS MÅLSÆTNING

En professionel og faglig undersøgelse og behandling  af patienter med fokus på nærvær.

Sundhedsstyrrelsens tilsynsrapport

Endelig konklusion:
Ved tilsynsbesøget 25 nov. 2014
Behandlingen  opfylder målepunkterne.
Ingen anmærkning til de undersøgte forhold på behandlingsstedet

Besøg fra Arbejdstilsynet

Utilsigtede hændelser:
Sker en utilsigted hændelse, vil den blive indberettet til Sundhedsstyrrelsen. Man kan som patient indberette til: http://patientombudet.dk samt http://dpsd.dk

Akkreditering

Akkrediteringsnævnet har behandlet klinikkens sag og klinikken har fået status: Akkrediteret.

Konklusion: Klinikken har gennemgået Survey med alle indikatorer helt opfyldt.

Vi oplever, at  klinikken arbejder med høj faglig stolthed og med focus på det gode patientforløb. Vi oplever ligeledes et velstruktureret samarbejde med øvrige samarbejdspartnere. Klinikken fremstår med god teamkultur, systematik og stor opmærksomhed på patientomsorg.

Se rapporten her

Klinikken har fået fornyet akkrediteringsbevis den 15. april 2020, hvor alle indikatorer er opfyldt.