PRAKTISK INFORMATION

Konsultation
Konsultation foregår kun efter aftale.

Konsultationer mandag til torsdag i tidsrummet 08.00 – 15.00. De fleste fredage holdes lukkes.

Telefonkonsultation
Der kan gives prøvesvar og/eller undersøgelsessvar via telefon.

Almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet.

HUSKESEDDEL

SUNDHEDSKORT

Det er vigtigt at du medbringer Sundhedskort(Sygesikringskort) til elektronisk registrering af dine Sundhedsdata.

HENVISNING

Er du henvist af egen læge, kræver Regionen(Sygesikringen) en elektronisk fremsendt henvisning før tidsbestilling.

MEDICIN

For at forbedre dit forløb, er det en stor hjælp, hvis du medbringer din daglige medicinliste, hvis der skal planlægges operation.

AFBUD

Da vi har mange patienter på venteliste, bedes du venligst meddele os på 3648 6565 senest 2 dage før, hvis du er forhindret i at komme.