CHARLOTTE GUDBRAND

SPECIALLÆGE I KIRURGI
CHARLOTTE GUDBRAND

Ansat som overlæge 2016-2019 på Hvidovre Hospital med subspeciale indenfor endoskopi med særlig fokus på koloskopi og fjernelse af primært godartede tumorer fra tarmen med minimal invasiv teknik.

Kirurgisk afsnitsleder på Endoskopiafsnittet i perioden 2016-2019 og i i samme periode ansvarlig for tarmkræftscreening med medlemskab af RegionH´s styregruppe for tarmkræftscreening.

Forfatter og medforfatter til videnskabelige tidskrifter samt deltagelse i
videnskabelige kongresser, både nationalt og internationalt med præsentation
af egen forskning.

UDDANNELSE

Cand. Med fra Kbhs Univesitet 2005

Speciale i Kirurgi 2015. Uddannet kirurg fra Hvidovre Hospital, Rigshospitalet samt Slagelse Sygehus.

MEDLEM AF

Lægeforeningen
Dansk Kirurgisk Selskab
Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi